Aktivnosti turista izvan seoskog domaćinstva

0
455

Aktivnosti turista izvan domaćinstva, a unutar destinacije predodređene su prije svega od tipom aktraktivnih motiva za koje se vezuju, odnosno da li su u pitanju prirodni ili antropogeni (kulturni) motivi.

Tako se za prirodne motive vezuju pretežno rekreativne aktivnosti koje podrazumjevaju fizičke aktivnosti posjetilaca. Za planine, kao prirodne geomorfološke motive, vezuju se sljedeće aktivnosti: pješačenje, treking, hajking, alpinističke aktivnosti, biciklizam, skijanje i zimski sportovi, paraglajding, lov i sl.

Sa druge strane za antropogene (kulturne) motive vezuju se više fizički pasivne aktivnosti kao što su upoznavanje, razgledanje, posmatranje, fotografisanje… Da bi se antropogeni motivi adekvatno doživjeli potrebno je da gosti imaju određeno predznanje prije posjete.

Na osnovu svega rečenog dolazi sе do zaključka da se sve aktivnosti izvan domaćinstva mogu svrstati u dve grupe: rekreativne i kulturne aktivnosti.

Rekreativne aktivnosti

Za goste je svaki vid aktivnosti nov doživljaj i njima su atraktivne i šetnje pokraj malinjaka, kroz šljivike, pored potočića, kroz šume i pašnjake…

Većina sela ima školu i u okviru škole sportske terene, koji se mogu ponuditi gostima za rekreaciju.

Tokom zimskih mjeseci, snježni pokrivač stvara idiličnu sliku sela tako da bi se, prema terenima, mogla osmisliti ponuda za zimske sportove – skijanje i sankanje, mogli bi se osmisliti sadržaji da se gosti vozaju saonicama koje vuku konji i sl.

Postoje brojni ljubitelji ekstremnih sportova (npr. biciklisti, planinari, prolaženje kanjona…) koji žele da što više vremena borave u nedirnutoj prirodi. U mnogim opštinama su staze prilagođene za sportsku rekreaciju, neke su pravilno obilježene turističkim putokazima. Ponudu za ovakav vid turizma trebala bi da prati adekvatna mapa, po kojoj su staze obilježene, sa korisnim informacijama i podacima.

Lov i ribolov su specifični vidovi sportskog turizma. To je posebna ciljna grupa gostiju, koja ima posebne zahtjeve prilikom boravka, a koje su vezane za boravak u prirodi u blizini lovišta ili rijeka bogatih ribom u vrijeme lovne sezone.

Gostima se može ponuditi i korišćenje ljekovitih voda, a ponuda može da se iskombinuje sa preventivnim liječenjem, oporavkom i rehabilitacijom.

Kulturne aktivnosti

Za kulturne aktivnosti izvan seoskog domaćinstva vezuju se uglavnom posjete i obilasci  spomenika, ambijentalnih cjelina i sl. U ovu grupu spadaju učestvovanje u folklornim običajima u okviru raznovrsnih manifestacija. Kulturna ponuda izvan domaćinstva se može obogatiti i organizovanjem tzv. gastro tura za goste.

Turistima su naročito atraktivni običaji u selima za vrijeme određenih praznika. Seoska igranki, vašari, tradicionalne pjesme i igre…, kroz koje se provlači duh prošlih vremena, prednosti su seoske sredine za bavljenje turizmom. Takve manifestacije bi trebalo marketinški prezentirati i približiti budućim turistima, jer baš one mogu biti podsticaj za njihovo kretanje.