Aktivnosti turista u seoskim domaćinstvima

0
111

Turisti nisu više samo mirni posmatrači (iako je i ta grupa brojna) već akivni učesnici u svakodnevnim aktivnostima.

Više nije dovoljno samo vidjeti destinaciju, to nam je omogućio internet, potrebno je doživjeti destinaciju. Turisti su gladni novih doživljaja, a doživljaji se stvaraju aktivnostima u destinaciji.

Aktivnosti turista u sklopu domaćinstva, a unutar destinacije predodređene su prije svega od tipom aktraktivnih motiva za koje se vezuju razne poljoprivredne aktivnosti.

Zavisno od godišnjeg doba, turisti učestvuju u aktivnostima koje su aktuelne u datom momentu i koje vlasnik domaćinstva u tom momentu organizuje i obavlja.

Glavna podjela aktivnosti je na:
  • poljoprivredne radove
  • pripremi hrane
  • zanatski radovi

Seljaci se bave ratarstvom, voćarstvom, stočarstvom, obrađuju zemlju i sl. i ponuda se prilagodi svakodnevnom životu na selu, ne remeteći ustaljeni tok seoskih aktivnosti.

Prednost seoske sredine je čista i nezagađena priroda, koja omogućava proizvodnju ekološke i zdrave hrane. S obzirom da se kod nas hrana dosta uvozi, trebalo bi nastojati da domaćinstva sama proizvode hranu za potrebe turista. Zdrava hrana na zapadu je prioritet i stvar prestiža.

Život i običaji u selu se mogu upoznati preko domaće radinosti, narodnog graditeljstva, gastronomije, običaja, folklora i dr. i to čovjeku iz urbane sredine omogućava relaksaciju. Postoje stara očuvana sela u kojima kao da je vrijeme stalo, stare vodenice koje bi trebalo obnoviti, brojni napušteni objekti narodnog graditeljstva… Sve to bi trebalo objediniti i osmisliti način na koji će da ožive kroz turističku ponudu.

Svjedoci smo da na jednoj strani imamo nova etno sela koja niču na raznim lokacijama, vještački formirana i koja su izgubila elemente autohtonosti i na drugoj strani stara napuštena ognjišta, koja imaju dugu historiju i tradiciju.

Pa šta više vrijedi?