O nama

“Visit Prača” tim promovira općinu Pale – Prača kroz kulturni, sportski i ruralni turizam. Organiziramo izlete u svrhu upoznavanja posjetitelja sa našom kulturom, tradicijom i prirodnim ljepotama.

O projektu “Visit Prača”

Nosilac projekta: Udruženje “AVANTUR”
Projekat: “Turistički klaster istočne Bosne”
Podprojekat: “Visit Prača”

Ovaj projekat se provodi u Bosni i Hercegovini, na području istočne Bosne, a u okviru krovnog projekta “Turistički klaster istočne Bosne”. Projekt je posebno usmjeren na područje općine Pale – Prača koja obiluje prirodnim ljepotama, te kulturno-povijesnom baštinom, a glavni cilj je promocija turističkih potencijala.

Međutim, projekt indirektno uključuje susjedne općine: Pale, Ustikolinu, Foču, Rogaticu, Čajniče, Sokolac, Rudo, Višegrad i grad Goražde.

Ovim projektom se želi razviti novi i cjelovit turistički proizvod kojim će se obogatiti turistička ponuda MZ Prača i MZ Hrenovica kao i cijele Bosne i Hercegovine.
Opći cilj projekta je doprinijeti privrednom razvoju Bosne i Hercegovine, a posebno na području istočne Bosne kao turističke regije, kroz integraciju kulturnog/povijesnog i prirodnog naslijeđa u turističku ponudu.
Specifični ciljevi projekta su poboljšati sadržaj regionalne turističke ponude i povećati broj turista u istočnoj Bosni i BiH.

Direktnu korist od izvedbe ovog projekta će imati građani projektnog područja radi poboljšanja ekonomskog potencijala; ciljane općine radi poboljšanja infrastrukture i uključivanja kulturne baštine u turističku ponudu; poduzetnici i privatni sektor putem jačanja kapaciteta i podizanja kvalitete usluga i umrežavanja radi objedinjenog tržišnog nastupa; nevladin sektor koji organizira različite kulturne i turističke manifestacije; muzeji, koji će se kvalitetnije uključiti u turističku ponudu; turističke agencije koje mogu u ponudu uključiti novi turistički proizvod.

Ostvarivanjem rezultata projekta, turisti će dobiti bogatiju i kvalitetniju ponudu, što će rezultirati daljom promocijom regije istočne Bosne kao autentične i poželjne turističke destinacije.

Projekat Turistički klaster istočne Bosne kao i podprojekat “Visit Prača” nema stalan izvor finansiranja.

Projekat je dijelom finansijski podpomognut od strane Francuske ambasade u BiH kao i Općine Pale – Prača.

Pored općine, aktivno sudjelovanje u projektu “Visit Prača” zauzela su i sledeća udruženja sa ove općine:

  1. Udruženje žena za ruralni razvoj općine Pale-Prača
  2. Udruženje mladih općine Pale-Prača

Vaš “Visit Prača” Team