Visit Prača

“Visit Prača”

Ovaj projekat se provodi u Bosni i Hercegovini, na području istočne Bosne, a u okviru krovnog projekta “Turistički klaster istočne Bosne”. Projekt je posebno usmjeren na područje općine Prača koja obiluje prirodnim ljepotama, te kulturno-povijesnom baštinom, a glavni cilj je promocija turističkih potencijala.

Ovaj projekat se provodi u Bosni i Hercegovini, na području istočne Bosne. Projekt je posebno usmjeren na područje općine Prača koja obiluje prirodnim ljepotama, te kulturno-povijesnom baštinom. Međutim, projekt indirektno uključuje susjedne općine: Pale, Ustikolinu, Foču, Rogaticu, Čajniče, Sokolac, Rudo, Višegrad i grad Goražde.

Ovim projektom se želi razviti novi i cjelovit turistički proizvod kojim će se obogatiti turistička ponuda Prače kao i cijele Bosne i Hercegovine.
Opći cilj projekta je doprinijeti privrednom razvoju Bosne i Hercegovine, a posebno na području istočne Bosne kao turističke regije, kroz integraciju kulturnog/povijesnog i prirodnog naslijeđa u turističku ponudu.
Specifični ciljevi projekta su poboljšati sadržaj regionalne turističke ponude i povećati broj turista u istočnoj Bosni i BiH.

Ovim projektom će se realizirati set sljedećih aktivnosti:

Podizanje svijesti i interesa lokalnih sudionika za kulturno-povijesno i prirodno naslijeđe i razvoj turizma će doprinijeti prepoznavanju važnosti turizma za lokalnu privredu.
Planiranje i izrada tematskih staza naslijeđa i njihovo umrežavanje u turistički proizvod će rezultirati jedinstvenim turističkim proizvodom. To će se dobiti istraživanjem tržišta i analizom trenutnog stanja u turizmu. Osnovni infrastrukturni radovi i ugradnja signalizacije će stvoriti potrebne preduvjete za potpuni razvoj novih turističkih proizvoda.
Poboljšanje kvalitete turističke ponude planirano je kroz obuku i certificiranje turističkih vodiča, iniciranje Bed & Breakfast klastera, razvoj i jačanje nove i postojeće turističke ponude.
Promocija i marketinška aktivnost će osigurati promociju konačnog turističkog proizvoda na tržištu kroz različite kanale komunikacije. Dodatni učinak ove aktivnosti je postaviti standarde kvalitete za promotivne materijale i promociju u turizmu razvojem marketinga i promocije strategije.

Planirani su sljedeći rezultati projekta:

1. Prepoznavanje regije kao mogućnost za razvoj turizma;
2. Razvijeni turistički proizvodi;
3. Mogućnosti pružiti visoku kvalitetu usluge;
4. Povećean interes turista i posjetitelja za regiju istočne Bosne;
5. Osigurana održivost projekta.

Direktnu korist od izvedbe ovog projekta će imati građani projektnog područja radi poboljšanja ekonomskog potencijala; ciljane općine radi poboljšanja infrastrukture i uključivanja kulturne baštine u turističku ponudu; poduzetnici i privatni sektor putem jačanja kapaciteta i podizanja kvalitete usluga i umrežavanja radi objedinjenog tržišnog nastupa; nevladin sektor koji organizira različite kulturne i turističke manifestacije; muzeji, koji će se kvalitetnije uključiti u turističku ponudu; turističke agencije koje mogu u ponudu uključiti novi turistički proizvod.

Ostvarivanjem rezultata projekta, turisti će dobiti bogatiju i kvalitetniju ponudu, što će rezultirati daljom promocijom regije istočne Bosne kao autentične i poželjne turističke destinacije.